Өрт сақтық ережелерін ескермеуден шығады

Өткен жылдың қысқы жылу беру маусымында облыс төңірегінде 194 өрт оқиғасы болған. Материалдық шығын 35 миллион 218 мың теңгені құрады. Өрттен 9 адам қаза тапты, тағы бір адам көміртегі тотығымен уланса, 3 адам жарақат алған. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңында өткен брифингте облыстық төтенше жағдайлар департаменті бастығының орынбасары Әсет Жақсылықов мәлімдеді.

Автономды жылыту жүйелері бар 70 жерде өрт шыққан болса, электр желілері мен жабдықтарын дұрыс орнатпау немесе пайдаланбау салдарынан 47 оқыс оқиға тіркелген.  Бұл өрттердің шығу себебін зерттеу барысында көп жағдайда тұрғындардың пешті орнату және пайдалану кезінде өрт қауіпсіздігі ережелерін жиі бұзатыны белгілі болған.

– Осылайша қарапайым ережелерді  сақтамаудың салдарынан 36 жерде өрт шықты және күлді арнайы орынға төкпегеннен 9 рет тілсіз жаумен арпалысқа түстік. Өрттің тағы бір себебі, ескі үйлерде электр сымдарының тозуы және оны тұрғындардың  өз бетінше жөндеуі.  Айта кету керек, өрт кезінде газ-ауа қоспасының жарылыстары да жиі орын алады, осының салдарынан соңғы бес жылда облыс аумағында 7 адам қаза тауып, 30 адам жарақат алған. Бұлжағдайкөбінесетұтынушылардыңқауіпсіздікережелерінескермеуінебайланыстыорыналады. Сондықтан газ баллондарыннормадантыстолтырмағанжөн,–дедіӘсетЖақсылықов.

Өткенжылдыңмаусымындаөртсаныназайтумақсатындадепартаменталдын ала түсіндіружұмыстарынжүргізді.  Атаулыөрт-профилактикалықжұмысқамұқтажхалық пен әлеуметтікосалтоптардыңтізімдеріжаңартылды, аулалардыаралап, жиналыстарөткізілді, түтінқұбырларынтазалауғажәнекөміртегітотығыдатчиктерінорнатуғакөмеккөрсетілді, –дептолықтырды спикер.

Облысаумағындаатаулыпрофилактикалықжұмысқамұқтаж 7749 отбасы бар. Оларкөпбалалы 4657 отбасы, аз қамтылған 1270 отбасы,тағы 1822 жалғызтұратынзейнеткерлер мен мүгедектер. Өткенжылуберу кезеңінде 159 мыңнанастамотбасығатүсіндіру-ескертужұмыстарыжүргізіліп, 1343 датчик орнатылдыжәне 1452 түтіншығаратынқұрылғытазартылды.

Департамент өртқауіпсіздігі айлығынөткізуқажеттілігітуралышешімқабылдады. Халықтыөрттіңалдыналужұмыстарынаүйретужергілікті полиция қызметіжәнемүдделіқызметтердітартаотырып, аулаларды, пәтерлердіаралау, тұрғындарменжиындарөткізужолыменжүргізілетінболады. Соныменқатар, оқуорындарындамектепоқушыларыменкездесулер, дәрістер, интерактивтісабақтарөткізіледі.

–Сөзімніңсоңындаоблысымыздыңазаматтарынаөрттіңалдыналудыңмаңыздышартыөртқауіпсіздігіережелерінмүлтіксізсақтаужәнеорындауекенінтағы да ескесалғымкеледі. Еңалдымен, тұрғындарғаэлектрсымдарын, жылытупешіндұрысжағдайғакелтіругекеңесберемін. Жылытупештерінпайдаланукезіндежанындажиһаздар мен басқа да жанғышзаттардыорналастыруғақатаңтыйымсалынады.  Үйдежасалғанэлектржылытуқұралдарынпайдалануға, біржелігебірнешеэлектраспаптарынқосуғаболмайды, бұлэлектржелісініңшамадантысжүктелуінеәкеледі. Электр сымдарының, сондай-ақ, қосқыштар мен розеткалардыңжарамдылығынбақылауқажет,–депқорытындыладысөзін Әсет Жақсылықов.

Жазатайымоқиғалардыболдырмауүшін газ баллондары мен жабдықтарын тек осы өнімдісатуға сертификаты бар мамандандырылғанұйымдардансатыпалу, сондай-ақ, газ баллондарынатехникалықкуәландыружүргізуқажеттігін де ұмытпағанабзал. Егер газ жабдығында ақау болса немесе газдың иісі шықса, құрылғыны пайдалануды дереу тоқтатып, тиісті қызметке хабарлау керек.

Осы қарапайым талаптардың барлығын орындау сіздің үйіңізді төтенше жағдайлардан және өзіңіз бен  жақындарыңызды өрт зардаптарынан сақтауға көмектеседі.

Камила Әбделманова.

Loading

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Өзге де жаңалықтар